Wood is Good

"Hur kan vi använda växter för att omvandla energi till elektricitet? Hur skapas miljövänliga batterier av skogsavfall? Och vad betyder skogen för vårt välmående? I utställningen Wood is good lyfts forskning om och olika perspektiv på skogens möjligheter och betydelse.


Skogen har flyttat in i biblioteket på Campus Norrköping. Utställningen Wood is good, som kommer att pågå fram till mitten av mars 2021, visar forskning, konst och hantverk som på olika sätt studerar, utforskar och gestaltar skogen.


I en del av utställningen ställer Josefina Syssner frågan ”varför längtar vi till skogen?”. Hon är kulturgeograf och prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle. Genom att kombinera sin konst och sitt forskarintresse utforskar hon vår relation till skogen.


– Jag har ritat och tecknat sedan tonåren och upptäckte att skogen ofta står i förgrunden i mina teckningar. Jag började fundera på vad det stod för och ville veta hur andra tänker om vad skogen ger dem. Det här var första gången jag lät mitt intresse för att rita och teckna möta mitt forskarintresse för människors idéer och värderingar. På så vis lämnade jag ett tryggt och välkänt format och klev in i en ny genre. Det var spännande och lite läskigt!"


Amanda Lindström


Utställningen visas på Campus Norrköpings bibliotek oktober 2020 - mars 2021.