TANKAR OM LOKAL UTVECKLING


TANKAR OM LOKAL UTVECKLING är en serie kortfilmer som handlar om lokal utveckling, politik och planering på landsbygden. Filmerna är ett alternativ till konferenspresentationer och föreläsningar och ett försök från min sida att  sprida forskningsbaserad kunskap på ett hållbart och tillgängligt sätt. Filmerna publiceras löpande på YouTube.