PUBLIKATIONERMONOGRAFIER

Syssner, J. (2020). Pathways to Adaptation, New York: Springer Publishing House

Syssner, J. (2018). Mindre Många, Stockholm: Dokument Press.

Syssner, J. (2012). Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap, Lund: Nordic Academic Press

Syssner, J. (2006). What Kind of Regionalism? – Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries, Frankfurt am Main: Peter Lang Publ.


ANTOLOGIER, REDAKTÖRSSKAP

Syssner, J. (2019). Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, Boxholm: Linnefors förlag. 

Syssner, J. (2018). Nya visioner för landsbygden, Boxholm: Linnefors förlag. 

Hospers, G.J, Syssner, J. (eds.) (2018). Dealing with Urban and Rural Shrinkage Formal and Informal Strategies. Berlin, Münster: LIT Verlag.

Syssner, J. Häggroth, S., Ramberg, U. (red.) (2017). Att äga framtiden – perspektiv på kommunal utveckling. Linköping: LiU Tryck.

Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013). Det turistiska fältet och dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J (red.) (2012). Turisten resenären besökaren. Turistiska berättelser om etik, identitet och resande. LiU-Tryck.

Syssner, J (red.) (2011). Perspektiv på turism och resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur


VETENSKAPLIGT GRANSKADE ARTIKLAR

Syssner, J., & Siebert, C. (2020). Local governments and the communication of demographic decline in Sweden and Germany: who, what and why? Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 29. Published. https://doi.org/10.4422/ager.2020.01


Syssner, J., & Jonsson, R. (2020). Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities : Examples from Water Management System in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 24(2), 3–19. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-169908


Syssner, J., & Hjerpe, M. (2018). Swedish destination management professionals’ expectations of local governments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18(sup1), S24–S41. https://doi.org/10.1080/15022250.2017.1374880


Syssner, J. & Meijer, M. (2017) ‘Informal planning in depopulating rural areas. A resource-based view on informal planning practices’, European Countryside.

Meijer, M., & Syssner, J. (2017). Getting ahead in depopulating areas - How linking social capital is used for informal planning practices in Sweden and The Netherlands. Journal of Rural Studies, 55. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.07.014

Small, Roy & Syssner, Josefina (2016) ”Diversity of New Uses in Post-Industrial Landscapes. Diverging ideals and outcomes in the post-industrial landscapes of Lowell, Massachusetts and Norrköping, Sweden”, in Journal of Urban Design. DOI: 10.1080/13574809.2016.1234331

Jonsson, Robert & Syssner, Josefina (2016) ”Demografianpassad infrastruktur? Om hantering av anläggningstillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag”, i Nordisk Administrativ Tidskrift, Nr. 3.

Syssner, J. & Olausson, A. (2016) ”Översiktsplanering i kommuner som krymper”, i Statsvetenskaplig Tidskrift 2/2016.

Syssner, J. (2015) “Planning for shrinkage: policy implications of demographic decline”, in Journal of Depopulation and Rural Development Studies.

Syssner (2015), “Visioner som formar platsen – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken”, i Geografiska Notiser 2015/01

Syssner, J. (2011) ‘No space for Citizens? Conceptualisations of Citizenship in a functional Region’, in Journal of Citizenship Studies, 12/04.

Syssner, J. (2010) ‘Placebranding in a Multi Level Perspective’, in Journal of Place Branding and Public Diplomacy, 6, pp. 36–48.

Syssner, J. (2009) 'Conceptualisations of Culture and Identity in Regional Development Policy', in Journal of Regional and Federal Studies.19:3, pp. 437-458.

Süssner, J. (2003), ’Nyregionalismens organisatoriska landskap’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 35.

Süssner, J. (2002), ’Culture, Identity and the Region’, Informationen zur Raumentwicklung, Nr 3, Bonn.

Süssner, J. (2000), ’Regionen som identitetspolitiskt projekt’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 31.


KAPITEL I BÖCKER

Syssner, J., & Meijer, M. (2020). Innovative Planning in Rural, Depopulating Areas : : Conditions, Capacities and Goals. In Innovation in Public Planning : Calculate, Communicate and Innovate (1st ed., pp. 151–169). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46136-2_9

Syssner, J., & Olausson, A. (2019). Att främja utveckling inom besöksnäringen. In Entreprenörskap för en levande landsbygd : 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (pp. 279–294). Familjen Kamprads stiftelse. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-159524

Svensson, P., & Syssner, J. (2019). Den platsskapande strategen : ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till. In Turismen och resandets utmaningar (pp. 31–52). Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-161029

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet : idéer om framtidens landsbygd. In Nya visioner för landsbygden (Vol. Sidorna 15-39, pp. 15–39). Boxholm: Linnefors förlag. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165724

Syssner, J., & Meijer, M. (2017). Informal and formal planning in rural areas. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 100–110). Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152749

Jonsson, R., & Syssner, J. (2017). New demography, old infrastructure : the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 31–44). Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-144808

Syssner, J. (2017). ’Plan B – att hantera befolkningsminskning i kommuner’, i Jordbruksverket (red.) Så här ligger landet, Jönköping.

Syssner, Josefina & Hospers, Gert- Jan (2016) ”Tabu Schrumpfung. Über den öffentlichen Diskurs zum demografischen Wandel in Schwedischen Kommunen” in Eichert, Christof & Löffler, Roland (ed.) Die Bürger und ihr öffentlicher Raum. Städte zwischen Krise und Innovation, Sinclair-Haus-Gespräch.

Hospers, Gert- Jan, Syssner, Josefina & W.J. Verheul (2015), How the Dutch deal with demographic decline, in: T. Köhler & M. Ley¬ser¬-Droste (red.), Exploring the Future of Suburban Neighbourhoods under Conditions of Declining Growth, ILS Research Institute for Regional and Urban Development, Dortmund, pp. 17-21

Syssner, Josefina & Olausson, Albin (2015) ”Att vara en krympande kommun” i Urbanisering. SKL: Stockholm

Syssner (2014) ’Strategier för kommuner som krymper’, i Hermelin, Brita (red.) Kommunstrategiska perspektiv– Demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring. CKS rapport 2014:1

Syssner, Josefina (2013) ‘Den attraktiva regionen - regionaliseringens platser, aktörer, värden och bilder’. I Engstrand, Carl-Johan (red.) Den attraktiva regionen. Trafikverket.

Syssner & Kvarnström (2013) ”Introduktion till det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet och dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Kvarnström & Syssner (2013) ”Statens roll på det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet och dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner (2013) ”Regionen som fält och aktör” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet och dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2011) ’Turismvetenskapliga begrepp – en introduktion’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism och resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2011) ’Identitet’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism och resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Jonsson, S. och Syssner, J. (2011) ’Postkolonialism’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism och resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2010) ’Platser, människor, visioner - om Vimmerby som kommun och besöksmål’ i Johnsson, Leif (red.) Samhällsutveckling och Kulturarv i Vimmerby kommun, Lund: Nordic Academic Press.

Syssner, J. och Khayati, K. (2010) ’Veni, Vidi, Adios’, in Tesfahuney, M. and Shough, K. (red.). Det Globala Privilegiet. Sekel Förlag.

Syssner, J. (2008), ’Den regionala medborgaren’, in Andersson, F., Ek, R., Molina, I (red.) Regionalpolitikens Geografi, Lund: Studentlitteratur.

Süssner, J. (2000), ’Regionens politiska geografi’ in Lundén, T. och Öberg, S. (red.), Politisk Geografi, Uppsala Universitet, Kulturgeografiska Institutionen, Nr 111: Uppsala