AVKROK AB

Axel Swartlings gata 2

603 77 Norrköping

 

josefina.syssner@avkrok.com

 

Organisationsnummer

559117-4668

 

Bankgiro

5242-8505Linköpings universitets riktlinjer för bisysslor är en viktig utgångspunkt. Det innebär att mina frilansuppdrag inte får skada förtroendet för mig eller mina forskarkollegor,
bli så omfattande att de hindrar mig att sköta mitt ordinarie arbete,
eller
konkurrera med LiU:s egen verksamhet.

Mina forskningsuppdrag sköts uteslutande via www.liu.se/cks